0
0
SL
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
product
product_variation
Filter by Categories
Rešitve in ideje

Vzdrževanje protihrupnih panelov

Navodila za uporabo in vzdrževanje aluminijskih protihrupnih panelov

Aluminijske protihrupne panele je potrebno ob koncu vsake zimske sezone očistiti (oprati) s pravilno izbranimi čistilnimi sredstvi. Za čiščenje se lahko uporablja voda z dodatkom čistilnih sredstev, ki so primerna za čiščenje materialov in barv iz katerih so izdelani protihrupni paneli.
Ob čiščenju je potrebno s panelov odstraniti vse madeže in ostanke nastale zaradi uporabe snovi za zimsko vzdrževanje in čiščenje cest.

Pri čiščenju ni dovoljena uporaba agresivnih kemičnih substanc, ki lahko poškodujejo barvo na aluminijskih panelih. Za čiščenje se ne sme uporabljati abrazivnih, peskastih ali ostrorobih materialov, ali tekočih čistil, ki vsebujejo abrazivne substance kot so pesek ipd.

Neizvajanje čiščenja panelov, lahko povzroči nastanek vodotopnih soli, ki povečujejo poroznost barvnega premaza panelov in omogočajo penetracijo agresivnih snovi v panel in sestavne dele panela.

Paneli ne smejo biti izpostavljeni direktnemu vplivu agresivnih kemičnih substanc še posebno ne sredstvom, ki se uporabljajo za zimsko čiščenje cest.

Navodila za uporabo in vzdrževanje transparentnih protihrupnih panelov

Transparentne protihrupne panele je potrebno vsaj enkrat letno, ob koncu vsake zimske sezone, očistiti (oprati) s pravilno izbranimi čistilnimi sredstvi. Transparentna polnila protihrupnih panelov so občutljiva na razenje, zato je za njihovo čiščenje priporočljiva uporaba vode z dodatkom čistil, ki se uporabljajo v gospodinjstvu za čiščenje posode ali pranje karoserije avtomobilov.

Pri čiščenju ni dovoljena uporaba agresivnih kemičnih substanc, še posebno ne bencinov, acetonov …, ki lahko permanentno poškodujejo transparentno polnilo panela.

Za čiščenje se ne sme uporabljati abrazivnih, peskastih ali ostrorobih materialov, ali tekočih čistil, ki vsebujejo abrazivne substance kot so pesek ipd.

Paneli ne smejo biti izpostavljeni direktnemu vplivu agresivnih kemičnih substanc še posebno ne sredstvom, ki se uporabljajo za zimsko čiščenje cest.

Gumi tesnila

V vsem obdobju uporabe, morajo na panelih ostati gumi tesnila, ki so vgrajena v protihrupne panele.

Gumi tesnila preprečujejo direktni stik med aluminijskimi deli protihrupnih panelov in zmanjšujejo prenos vibracij na panele.