0
0
SL
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
product
product_variation
Filter by Categories
Rešitve in ideje

Montaža aluminijskih protihrupnih panelov

Montaža aluminijskih protihrupnih panelov

Aluminijske protihrupne panele je potrebno vgraditi v njihovi izvorni obliki. Odstranjevanje tesnilnih “o” gumi profilov, ki so vstavljeni v bočne aluminijske profile panela ni dovoljeno odstraniti.

Pri vgradnji med vroče cinkane HE stebre je potrebno preprečiti direkten stik med kovinskimi stebri in aluminijskimi deli protihrupnega panela.

Panele je potrebno med kovinske stebre vgraditi elastično. Dolžina panelov mora biti 4 cm krajša od rastra vgradnje HE stebrov, tako, da se lahko panel ob spremembi temperature nemoteno krči in razsteza (dilatacija).

Vgradnja aluminijskega panela v HEA/HEB steber

Montaza aluminijskega protihrupnega panela v HE steber

1 – HEA/HEB steber

2 – zadnja aluminijska pločevina panela

3 – hidrofobna mineralna volna

4 – sprednja, aluminijska pločevina panela

5 – bočni aluminijski profil aluminijskega panela – nebarvan

6 – »O« gumi tesnilo

Kombinacija aluminijskih in transparentnih panelov

Aluminijski in transparentni protihrupni paneli Calvero, se enostavno medsebojno kombinirajo. Dimenzije vzdolžni aluminijski profilov na transparentnih in aluminijskih panelih so med sabo usklajene, tako, da so stiki med obema vrstama panelov zvočno tesni.

Kombiniranje transparentnih in aluminijskih protihrupnih panelov

1 – akrilna plošča
2 – vzdolžni – spodnji aluminijski profil transparentnega panela
3 – aluminijski protihrupni panel Calvero
4 – vzdolžni – zgornji aluminijski profil transparentnega panela